Dofinansowanie 30% na instalacje OZE w woj. Lubelskim

Dofinansowanie 30% na instalacje OZE w woj. Lubelskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prowadzi kolejny nabór wniosków od 01.02.2017r. – 31.03.2017r. dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. Ekodom. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części – do 25 lub 30 proc.

Dofinansowanie może obejmować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalna kwota pożyczki wynosi 3,5 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4 proc. w skali roku.

Minimalny okres, na który może być zawarta umowa pożyczki, wynosi 2 lata.

Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Warunkiem udzielenia pożyczki jest także zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formie zaakceptowanej przez WFOŚiGW w Lublinie, w wysokości 130 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Na co???

Dofinansowanie, z którego mogą skorzystać mieszkańcy woj. lubelskiego, może objąć takie inwestycje jak:

  • wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania,
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • mikroelektrowni wiatrowch,
  • pomp ciepła,
  • kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego.

Maksymalna moc mikroinstalacji fotowoltaicznej lub mikroinstlacji wiatrowej, których zakup i montaż można sfinansować z programu Ekodom, wynosi 10 kW. W przypadku instalacji hybrydowych maksymalna moc to 12 kW.

W przypadku inwestycji w domowe instalacje OZE przewiduje się możliwość umorzenia pożyczki do 25 proc. jej wartości.

Kiedy???

Nabór wniosków w programie Ekodom potrwa do 31 marca 2017r.

Kolejny nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 września do 31 października br. WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie jednak prawo do wcześniejszego zakończenia lub unieważnienia naboru oraz wprowadzenia zmian określających terminy przyjmowania wniosków

Regulamin programu Ekodom tutaj: EKODOM 

Wróć do wszystkich wpisów
ul. Leśna 6 lok. 5; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30