Dotacje dla prosumentów z woj. łódzkiego

Dotacje dla prosumentów z woj. łódzkiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczyna nabór wniosków w „Programie priorytetowym dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018”. 

Szczegółowe warunki programu wraz z wzorem wniosku i listą banków, w których można składać aplikacje, można znaleźć pod tym linkiem. http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

 

Forma dofinansowania to dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, który zostanie uruchomiony przez jeden z banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne – właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty objęte w całości kredytem bankowym związane z realizacją zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone m.in. na wykonanie instalacji instalacji fotowoltaicznych.

Koszt kwalifikowany  nie może być wyższy niż 4,5 tys. zł za kW zainstalowanej mocy.

Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na instalacje fotowoltaiczne nie może być wyższa od kwoty 10 tys. zł.

Dotacja nie może przekroczyć 40 proc. kosztów kwalifikowanych zadania – ten warunek dotyczy budynków użytkowanych – z zastrzeżeniem, iż dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy oraz oddanych do użytkowania po 31 grudnia 2015 r. dotacja nie może przekroczyć 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

Budżet programu wynosi 5 mln zł, przy czym w tym roku planuje się wypłatę 3 mln zł, a w przyszłym 2 mln zł.

Wydatkowanie środków przewiduje się do końca 2018 r.

 

Wróć do wszystkich wpisów
ul. Leśna 6 lok. 5; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30