fbpx
     

Obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw

Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 września 2017 roku

Jako jedyni na rynku w Polsce oferujemy wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego zupełnie bezkosztowo!!!  

 

audyt schemat

Jak to działa???

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą kary do PFRON jeżeli  zatrudniają mniej jak 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo  które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6 niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie zapłaci kary, w przypadku kiedy  nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok 10 tyś. zł na rzecz PFRON czyli rocznie 120 tyś. zł ,z czego 50% czyli 60 tyś. zł może wydać kupując w evoEnergy na  usługi a drugie 60 tyś zł i tak musi wpłacić do PFRON tak mówi ustawa, więc przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł ale  dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fv obniżającą podstawę opodatkowania!

 

Pobierz i wypełnij ankietę: 

Ankieta – Obowiązkowy Audyt Energetyczny

 

Podstawa prawna:

Ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.

 

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport.

Przypomnijmy co to jest duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

Obowiązkowy audyt przedsiębiorstwa – w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz technologicznych.

Jak działamy:

krok 1

zebranie danych dotyczących charakterystyki obiektów, urządzeń technicznych, instalacji, w których użytkowana jest energia oraz organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym stosowanych taryf i umów z dostawcami energii

krok 2

zebranie danych dotyczących wielkości zużycia nośników energii, a w przypadku ich braku przeprowadzenie dodatkowych pomiarów

krok 3

ocena stanu technicznego oraz analiza rzeczywistego zużycia energii w przedsiębiorstwie - wyznaczanie bazowej wielkości zużycia enrgii

krok 4

zaproponowanie i wybór możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej

krok 5

wyznaczenie całkowitej wielkości zużycia energii w przedsiębiorstwie po zrealizowaniu działań rekomendowanych

krok 6

sformułowanie zaleceń dotyczących gospodarki energetycznej i zarządzania energią w przedsiębiorstwie, możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych

przeciętny czas realizacji w zależności od zakresu 4 do 6 miesięcy

ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30