fbpx
     

Białe certyfikaty

Co to są białe certyfikaty???

Białe Certyfikaty to świadectwa poświadczające redukcję rocznego zużycia energii w ramach przeprowadzonych w przedsiębiorstwie modernizacji. Stanowią towar handlowy notowany na Towarowej Giełdzie Energii.

O świadectwa efektywności energetycznej może ubiegać się każdy podmiot gospodarczy, a podstawą regulującą białe certyfikaty jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Wymogami, które stawia przed podmiotem ustawa, jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, wskazującego poziom oszczędności energii. Nabór wniosków następuje w trybie ciągłym.

Poniżej przedstawiamy schemat systemu Białych Certyfikatów:

bc

Zdobywanie białych certyfikatów jest obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia (jeśli tego nie zrobią, będą musiały uiścić opłatę zastępczą).

Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) otrzymać można za działanie, które spowodowało roczną oszczędność energii nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub za taką grupę działań, które łącznie przyczyniły się do oszczędności 10 toe.

W  2017 roku evoEnergy pozyskało dla swoich Klientów w sumie ponad 1898 toe (o wartości rynkowej blisko 2 mln PLN). Na rozpatrzenie czeka także kolejnych kilkadziesiąt złożonych przez nas wniosków.

Przygotowywanie wniosków pod białe certyfikaty jest procesem wymagającym zaangażowania, czasu oraz specjalistycznej wiedzy. evoEnergy oferuje pomoc w identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać białe certyfikaty, wykonanie audytów efektywności energetycznej, a także przeprowadzenie procedury składania kompletnych wniosków do zbliżających się przetargów.

Współpraca z evoEnergy w ramach audytów efektywności energetycznej odbywa się na podstawie umowy „success fee”, czyli wypłacenia wynagrodzenia firmie audytującej tylko w przypadku przyznania Klientowi świadectw efektywności energetycznej.

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli planują Państwo przeprowadzenie audytu energetycznego, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasi audytorzy to doświadczeni profesjonaliści, którzy przeprowadzają audyty w miłej atmosferze oraz gwarantują fachowe podejście.

Wykaz przedsięwzięć za które można uzyskać Białe Certyfikaty 

ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30