fbpx
     

Dofinansowanie z UE, RPO do 85%

Jak działamy?

I FAZA

KONSULTACJA

  • określenie stanu wyjściowego inwestycji w kontekście kryteriów ubiegania się o dotacje unijne,
  • konsultacje programu działań koniecznych do aplikowania o środki UE.

Po pozytywnym zakończeniu Fazy KONSULTACJI następuje podpisanie umowy i przystępnie do fazy II

 

II FAZA

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (infografika)

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie biznesplanu/studium wykonalności – przygotowanie wszystkich pozostałych wymaganych załączników,
  • skompletowanie całej dokumentacji i dostarczenie jej do biura podawczego instytucji organizującej konkurs,
  • bieżący kontakt z Instytucją Organizującą Konkurs w tym odpowiedz na zapytania IOK, uzupełnianie braków, doprecyzowanie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

ikonka zaufany-partner

Analizujemy prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania przez Naszych klientów!! Realizujemy tylko te projekty o dofinansowanie, których potencjał oceniamy jako wysoki. To gwarantuje naszą skuteczność. Ty zyskujesz ZAUFANEGO PARTNERA!!!

 

 

Dofinansowanie 85% - obrazek

Skorzystaj z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 85%!

Zobacz ile można zaoszczędzić:

Symulacja oszczędności z dotacją UE

  Z dotacją Bez dotacji
Cena instalacji 40kWp 38 000 zł 220 000 zł
Wysokość dotacji do 85%

Oszczędność Twojej firmy w ciągu 25 lat: 650 000 zł

Przy zużyciu własnym na poziomie 90% i inflacji 2,5% inwestycja zwróci się już po 

1 roku i 6 miesiącach.

Zobacz naszą broszurę informacyjną: Broszura B2B oraz Analizę ekonomiczno-finansową i zwrotu z inwestycji.

 

ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30