Finansowanie Fotowoltaiki

i dofinansowanie do fotowoltaiki

DOFINANSOWANIE Z UE, RPO DO 85%

Jak działamy?

I FAZA

KONSULTACJA

 

  • określenie stanu wyjściowego inwestycji w kontekście kryteriów ubiegania się o dotacje unijne,
  • konsultacje programu działań koniecznych do aplikowania o środki UE.

 

Po pozytywnym zakończeniu Fazy KONSULTACJI następuje podpisanie umowy i przystępnie do fazy II

II FAZA

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (infografika)

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie biznesplanu/studium wykonalności – przygotowanie wszystkich pozostałych wymaganych załączników,
  • skompletowanie całej dokumentacji i dostarczenie jej do biura podawczego instytucji organizującej konkurs,
  • bieżący kontakt z Instytucją Organizującą Konkurs w tym odpowiedz na zapytania IOK, uzupełnianie braków, doprecyzowanie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Analizujemy prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania przez Naszych klientów!! Realizujemy tylko te projekty o dofinansowanie, których potencjał oceniamy jako wysoki. To gwarantuje naszą skuteczność. Ty zyskujesz ZAUFANEGO PARTNERA!!!

 

Skorzystaj z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 85%!

Zobacz ile można zaoszczędzić:

Symulacja oszczędności z dotacją UE

 Z dotacjąBez dotacji
Cena instalacji 40kWp38 000 zł220 000 zł
Wysokość dotacjido 85%

 

Oszczędność Twojej firmy w ciągu 25 lat: 650 000 zł

Przy zużyciu własnym na poziomie 90% i inflacji 2,5% inwestycja zwróci się już po

1 roku i 6 miesiącach.

Zobacz naszą broszurę informacyjną: Broszura B2B oraz Analizę ekonomiczno-finansową i zwrotu z inwestycji.

 

 

REFINANSOWANIE PFRON 100%

Nawiązując z nami współpracę, możesz obniżyć koszty doradztwa i szkoleń nawet do 100% wysokości faktury. Skorzystaj z odpisu PFRON.

System odpisu jest przejrzysty i oparty na prostych zasadach mających podstawę prawną – jest nią Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą kary do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.


Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie zapłaci kary. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON czyli rocznie 120 tyś.zł.  


50% wyżej wymienionej kwoty przedsiębiorstwo może wydać kupując w evoEnergy usługi, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Artykuł 22, pkt.3.


Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!


Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.