fbpx
     

Net-metering – co to jest???

Net-metering – co to jest???

31 Grudnia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE , zgodnie z którą od 1 Stycznia 2016 r. właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW mogą korzystać z systemu bilansowania tzw. net-meteringu czyli rozliczania wytwarzanej we własnej instalacji energii elektrycznej poprzez jej odejmowanie od energii zużytej, a w przypadku nadwyżek ich sprzedaży do Zakładu Energetycznego. Takie rozwiązanie może oznaczać dla mikro producentów energii – zerowe rachunki za prąd, a w przypadku nadwyżek uzupełniający przychód

 

Net metering – jest to rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej.

n

 

Założenia do powyższego wykresu: Zużycie energii np. w domu jednorodzinnym wynosi 4000 kWh/rok. (typowe dla większości domów)

Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kW której wydajność wynosi 1000 kWh/kW na rok, czyli 4 kW w ciągu roku wyprodukuje 4000 kWh energii elektrycznej ze słońca.

Idea net meteringu polega na rozliczaniu się za energię w systemie kWh za kWh – w Polsce w okresie półrocznym. Na wykresie przedstawiona jest idealna sytuacja w której moc instalacji oraz produkcja energii odpowiada zużyciu energii w domu w systemie półrocznym.

Symulacja: Z dniem 01 stycznia uruchamiam instalację. Stan licznika energii zużytej przez dom wynosi 0 kWh oraz stan licznika energii wyprodukowanej przez instalację PV wynosi również 0 kWh.

Zaczynam zużywać i jednocześnie produkować energię i czekam do następnego okresu rozliczeniowego tj. 30 czerwca.

Jak widać na wykresie produkcja i zużycie miesięczne nie są ze sobą skorelowane. Zużycie energii w domu jest rozłożone podobnie w kolejnych miesiącach, z delikatnym wzrostem w miesiącach zimowych. Natomiast produkcja energii z instalacji PV silnie zależy od warunków nasłonecznienia i jest największa w miesiącach letnich.

Odpowiednio dobrana wielkość instalacji PV zbilansuje różnice i w idealnym przypadku 30 czerwca w pierwszym okresie rozliczeniowym bilans liczników będzie wynosił 0 kWh. W ciągu pół roku zużyję 2 000 kWh i wyprodukuję taką samą ilość energii z fotowoltaiki. Załóżmy że taka sytuacja ma miejsce również w drugim półroczu.

Wniosek – nie płacę nic za energię elektryczną.

Jest to przypadek idealny do celów wyjaśnienia zasady net meteringu. W rzeczywistości wystąpią pewne niewielkie różnice (np. lepsza lub gorsza pogoda w danym roku), wówczas za nadwyżkę energii wyprodukowanej dostanę pieniądze z Zakładu Energetycznego w wysokości ok. 0,16 gr/kWh (nie opłaca mi się robić nadwyżek-czyli przewymiarować instalacji ) albo w przypadku większego zużycia od produkcji zapłacę za ilość energii zużytej ponad stan. Idea net meteringu jest prosta i zrozumiała. Wymaga doboru instalacji do potrzeb odbiorcy. System rozliczania kWh za kWh jest przejrzysty i intuicyjny. Wprowadzenie takiego systemu rozliczeń pozwoli branży fotowoltaicznej rozwijać się w Polsce z korzyścią dla odbiorców i dla zakładów energetycznych. 

 

Wróć do wszystkich wpisów
ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30