fbpx
     

Modernizacja systemu oświetlenia

Poprawa jakości i efektywności energetycznej Systemu oświetlenia

Modernizacja oświetlenia potrzebna jest tam, gdzie system oświetleniowy jest przestarzały, nieefektywny, zużywa zbyt wiele energii, a rozprowadzane światło jest nieprawidłowo wykorzystywane.

Rosnące ceny energii sprawiają, że koszty związane z jej wykorzystaniem nabierają coraz większego znaczenia w strukturze kosztów operacyjnych polskich przedsiębiorstw. Innowacyjne technologie, a w szczególności szybki rozwój technologii LED pozwala na zmniejszenie kosztów oświetlenia poprzez jego modernizację lub całkowitą przebudowę.

Głównymi celami modernizacji oświetlenia są:

  • dostosowanie jakości światła do przestrzeni
  • obniżenie kosztów zużycia energii
  • wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska

Wymiana obecnego oświetlenia na LED

=

oszczędność dla przedsiębiorstwa od 30% do 70%

Korzyści dla inwestora:

oszczędność za energię

Korzyści finansowane wynikające ze zmniejszenia nawet o 70% - 80% kosztów za energię elektryczną,

poprawa warunków i komfortu pracy

poprawa warunków pracy poprzez zastosowanie oświetlenia zapewniającego mocniejszy strumień światła,

zmiejszenie kosztów za naprawę

zminimalizowane kosztu utrzymania oświetlenia, dzieki braku wymian i napraw.

Poprawa efektywności oświetlenia

komfortowe i efektowne oświetlenie

Modernizacja oświetlenia powierzchni biurowej

Modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej

Modernizacja oświetlenia zewnetrznego

Porównanie

kosztów eksploatacji oświetlenia

100% kosztów

Tradycyjne oświetlenie jarzeniówkowe

70% kosztów

Oświetlenie LED

ul. Długa 12B; 06-500 Mława; Telefon: 22 113 14 30