OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY

ZA 1 ZŁ

Dlaczego evosolutions?

Dzięki synergii powiązanych spółek evoSOLUTIONS oraz evoENERGY, jako jedyni na rynku oferujemy wykonanie obowiązkowego audytu za 1 zł w połączeniu z usługą optymalizacji składek PFRON.

Audyt energetyczny firmy przeprowadzamy na podstawie reprezentatywnych, aktualnych oraz mierzonych danych dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie. Zawierają one szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie.

Nasze audyty opieramy na szczegółowej analizie kosztowej cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych określając oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Zawieramy w nich również informację na temat możliwych do uzyskania oszczędności energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zaufaj specjalistom z evoENERGY

10 osobowy zespół Audytorów Energetycznych

Ponad 200 wykonanych Obowiązkowych Audytów Energetycznych

Dodatkowa oszczędność od 191 tyś. zł rocznie

Obsługa tzw. Białych Certyfikatów

Jeśli planują Państwo przeprowadzić audyt energetyczny firmy, warto zdecydować się na profesjonalną firmę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Usatysfakcjonowani klienci, doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz rozsądne i indywidualne ceny to nasza specjalność. Oprócz przeprowadzenia audytu energetycznego służymy także radą i pomocą w zakresie ubiegania się o premię termomodernizacyjną, pozyskanie dofinansowań ze środków krajowych, unijnych albo ubiegania się o przyznanie Białych Certyfikatów.

Do audytu pozostało:

Data graniczna: 30.09.2021

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nałożyła obowiązek wykonania audytu na wszystkie duże przedsiębiorstwa działające na terenie Polski oraz nałożyła obowiązek powtarzania audytów wykonywania co 4 lata.

Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Energetyczny?

Audyt energetyczny ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Dzięki szczegółowej analizie stanu gospodarki energetycznej i polityce poprawy– firma nie tylko spełnia cel ekologiczny, ale również OSZCZĘDZA

Starannie przeprowadzony audyt to ewidencja i ocena energochłonności źródeł ciepła, chłodu i  energii elektrycznej, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, procesów technologicznych oraz transportu. Analiza i pomiary pozwalają na przygotowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa by określić potencjał poprawy efektywności energetycznej.

Raport z audytu to pełna diagnoza energetyczna przedsiębiorstwa uwzględniająca analizy kosztowe cyklu życia budynków i instalacji przemysłowych, a  także węzły wrażliwe, czyli takie obszary, w których może wystąpić zmienność parametrów technicznych generujących straty i zwiększających koszty przedsiębiorstwa.

*Dz. U. 2016 r. poz. 831

Kto musi zrealizować
okresowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo. Dużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z trzech poniższych wskaźników:

1

250

zatrudnionych pracowników

2

43 mln €

suma bilansowa

3

50 mln €

roczny obrót

Uwaga: kara za nie wykonanie audytu
5% rocznego przychodu firmy.

Finansowanie ze składek pfron

Proponujemy wykonanie usługi Audytu energetycznego za 1 zł w powiązaniu z jednoczesną usługą eliminacji składek PFRON.

Jak to działa oraz na czym polega usługa optymalizacji składek PFRON?

Przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników płacą kary do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych względem całości zatrudnienia. Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 250 osób powinno zatrudniać co najmniej 15 niepełnosprawnych pracowników w stopniach podstawowych, wówczas nie zapłaci kary. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 31 tys. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 373 tys. zł.

Dzięki wdrożeniu proponowanego przez evoSOLUTIONS modelu eliminacji składek PFRON Przedsiębiorstwo, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, jest w stanie zaoszczędzić nawet 70% dotychczasowych wpłat na rzecz PFRON.

Jak zamówić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? ile to kosztuje?

Raport realizowany jest przez konsorcjum charakteryzujące się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym w myśl ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Czas trwania jak również koszt realizacji audytu zależy od wielu parametrów dlatego też zachęcamy do kontaktu.

Działamy na terenie całego kraju.