12.05.2021

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną krok po kroku

Budowa farm fotowoltaicznych to jeden z najciekawszych kierunków inwestycyjnych ostatnich lat. Eksperci wskazują na to, że w niepewnych czasach sprzedaż energii elektrycznej pozyskiwanej z OZE może być stabilnym źródłem dochodów na wiele lat. Jesteś zainteresowany wejściem na ten rynek? Zobacz, czego potrzebujesz, aby wybudować farmę fotowoltaiczną i rozpocząć obrót energią.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to elektrownia słoneczna ulokowana na specjalnie wydzielonym i przystosowanym terenie. Znajdują się na nim łańcuchy paneli fotowoltaicznych, zazwyczaj ustawionych na gruncie.

Takie konstrukcje generują bardzo duże ilości prądu – najczęściej od 0,5 do kilkunastu lub więcej MWp. Są budowane albo z myślą o zasilaniu większego obszaru lub bezpośrednio z myślą o sprzedaży energii elektrycznej.

Czy inwestycja w farmę fotowoltaiczną się opłaca?

Można bez wahania powiedzieć, że teraz jest bardzo dobry moment na to, aby zainwestować w farmę fotowoltaiczną. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ koszt wybudowania takiej instalacji jest coraz niższy. Już teraz, przy sprzyjających warunkach, jest możliwe wybudowanie elektrowni słonecznej o mocy 1 MW za znacznie mniej niż 3 mln zł. Po drugie – zapotrzebowanie na zieloną energię w Polsce rośnie. Wynika to m.in. z tego, że nasz kraj do 2030 roku musi drastycznie zwiększyć udział energii pozyskiwanej z OZE w miksie energetycznym. Dlatego można oczekiwać dobrych stawek dystrybucji (obecnie państwo zakupuje energię OZE po cenie wyższej od rynkowej) oraz braku problemów ze sprzedażą wyprodukowanego prądu.

Jak wygląda inwestycja w farmę fotowoltaiczną krok po kroku?

Budowa i uruchomienie farmy fotowoltaicznej jest znacznie większym wyzwaniem niż montaż mikroinstalacji w domu czy firmie. Dlatego proces inwestycyjny trwa dłużej i wymaga dopełnienia większej ilości formalności. Oto etapy, przez które trzeba przejść.

 1. Wybór działki pod farmę fotowoltaiczną
  Farmy fotowoltaiczne w Polsce można ustawiać na działkach ulokowanych w bliskiej odległości od przyłącza do sieci energetycznej o IV klasie gruntu lub niższej. Ważne jest, aby teren pod farmę był niezacieniony i płaski lub, opcjonalnie, pochylony na południe. To da najwyższy uzysk. Ważna jest również powierzchnia działki. Na instalację o mocy 1 MWp należy przeznaczyć ok. 2 ha powierzchni.
 2. Uzyskanie decyzji środowiskowej
  Wniosek jest składany do właściwego urzędu gminy/miasta, na którym znajduje się działka i opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do złożenia wniosku będą potrzebne m.in. karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys i wypis z MPZP, potwierdzenie tytułu prawnego do działki oraz mapa ewidencyjna terenu. Jeżeli działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, należy również postarać się o warunki zabudowy.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę
  Aby je uzyskać, poza standardowymi dokumentami należy uzyskać jeszcze od Operatora Sieci Dystrybucyjnej warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej. Konieczne jest oczywiście także wykonanie projektu budowlanego – musi go wykonać projektant posiadający licencję na projektowanie farm PV.
 4. Uzyskanie promesy koncesji
  Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy się zwrócić do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie promesy koncesji na produkcję energii – do wniosku należy dołączyć dokumentację spółki, dokumenty techniczne oraz finansowe, które potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną firmy.
 5. Budowa farmy
  Gdy uzyska się wszystkie powyższe dokumenty, można rozpocząć właściwy proces budowy famy fotowoltaicznej, a zatem ustawić stelaże i zamontować same panele, inwertery i stację transformatorowej. Potrwa on stosunkowo krótko, z uwagi na łatwość budowania na gruncie.
  Kiedy wszystko zostanie zamontowane, należy zgłosić ten fakt do OSD, zawrzeć umowę dystrybucyjną oraz przeprowadzić odbiór końcowy.
 6. Uzyskanie koncesji i rozpoczęcie produkcji
  Gdy farma fotowoltaiczna będzie gotowa, potrzebna będzie jeszcze powykonawcza mapa geodezyjna terenu, z którą należy się udać do URE. Po załączeniu dokumentacji finansowej, promesy oraz pozwolenia na użytkowania prezes URE wydaje koncesję na produkcję oraz sprzedaż energii elektrycznej, co pozwala rozpocząć działalność farmy.
  Zastanawiasz się, ile potrwa realizacja inwestycji w farmę fotowoltaicznej? Sam proces budowy trwa krótko, jednak kwestie formalne mogą zająć wiele miesięcy. Dlatego obecnie szacuje się, że od momentu rozpoczęcia dopełniania formalności do faktycznego uruchomienia instalacji może minąć od 18 do 30 miesięcy. Warto jednak być cierpliwym – to inwestycja z niemal gwarantowanym zyskiem.

Jeśli chcesz uruchomić farmę fotowoltaiczną, zgłoś się do EvoEnergy. Pomożemy Ci przejść przez cały proces inwestycyjny od A do Z!

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach