11.06.2021

Farma fotowoltaiczna: koszty i zyski

Farma fotowoltaiczna to duża instalacja PV, z której pozyskany prąd można przeznaczyć na sprzedaż. Z uwagi na rozwój rynku energetyki OZE w Polsce coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych wykorzystaniem możliwości, jakie daje uruchomienie takiego systemu. Zastanawiasz się, jakie wiążą się z tym koszty i jakie są prognozowane zyski? Wyjaśniamy.

Farma fotowoltaiczna: jak to działa?

Farma fotowoltaiczna jest elektrownią słoneczną, która została ulokowana na specjalnie przystosowanym terenie i jest przeznaczona do produkcji dużych ilości energii. Taka instalacja ma charakter komercyjny. Właściciel, po uzyskaniu koncesji na produkcję energii z Urzędu Regulacji Energetyki, może przystępować do procesu jej sprzedaży – głównie w systemie aukcyjnym.

To rozwiązanie niesie za sobą ogromny potencjał inwestycyjny. Już dziś w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z OZE fotowoltaika wypiera energetykę wiatrową, a średnie ceny sprzedaży energii z systemów PV są wyższe. Np. w aukcjach dla instalacji powyżej 1 MW, które odbyły się w maju i czerwcu 2021 roku ceny referencyjne dla energii wiatrowej i fotowoltaicznej wynosiły odpowiednio 320 zł/MWh i 250 zł /MWh, a ceny minimalne: 209 zł/MWh i 179 zł /MWH[1]. Ponadto zapotrzebowanie na energię z tego źródła rośnie – co wynika m.in. z tego, że Polska do 2030 roku musi znacząco zwiększyć ilość energii z OZE w miksie energetycznym.

Jak zatem widać, inwestor może wiele zyskać, stawiając na ten sektor rynku.

Jakie są koszty budowy farmy fotowoltaicznej?

Koszty budowy farmy fotowoltaicznej z roku na rok stają się niższe. Wynika to przede wszystkim z rozwoju technologii solarnych i pojawiania się coraz bardziej wydajnych rozwiązań, oferujących lepszą proporcję uzysków do ceny. Nie bez znaczenia jest też polityka Unii Europejskiej, która kładzie nacisk na rozwój zielonej energetyki i wywiera presję na producentów, aby zwiększyli dostępność komponentów systemów PV.

Obecnie szacuje się, że średni koszt wybudowania farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp kształtuje się w okolicach 2,6-2,7 mln zł. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie te wartości jeszcze się zmniejszą.

Należy przy tym również pamiętać, że za koszt można uznać czas realizacji inwestycji. Od zakupu działki do uruchomienia farmy fotowoltaicznej – z uwagi na dużą liczbę wymagań formalnych do spełnienia – może upłynąć nawet około 18-24 miesięcy. To jednak wyzwanie przede wszystkim dla dewelopera. Wykształca się bowiem model, w którym inwestorzy kupują udziały spółki, która uzyskała już koncesję z URE, a której aktywa stanowi właśnie sama farma.

Zyski z farmy fotowoltaicznej – sposób na stabilny dochód pasywny

Ile można zyskać na farmie fotowoltaicznej. Z uwagi na to, jak rozwija się rynek OZE w Polsce, można oczekiwać przede wszystkim stabilnych zysków i dobrej stopy zwrotu. Nie da się jednoznacznie określić, ile przyniesie inwestycja – wiele zależy od mocy projektowanej farmy, kosztu zakupu gruntów, wybranej technologii czy też ceny za energię wylicytowanej na aukcji. Jednak warto wiedzieć, że:

  • orientacyjny czas zwrotu z inwestycji w farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp jest szacowany na 8-10 lat,
  • zazwyczaj inwestor w umowie otrzymuje gwarantowane kwoty sprzedaży na 15 lat,
  • po upływie tego czasu uzyski z fotowoltaiki nadal są duże – obecnie produkowane panele fotowoltaiczne wyróżniają się żywotnością na poziomie minimum 25 lat, a czasem ten okres wzrasta do 30, a nawet 40 lat,
  • koszty eksploatacyjne są relatywnie małe, ponieważ fotowoltaika ma niski potencjał awaryjny – szacuje się je w granicach 50 tys. zł rocznie przy 1 MWp.

Stąd też w długoletniej perspektywie można oczekiwać wyraźnych i bardzo atrakcyjnych zysków. Szacowana roczna stopa zwrotu może być znacznie wyższa niż przy korzystaniu z tradycyjnych instrumentów finansowych, a jednocześnie ryzyko inwestycyjne jest niewielkie.

Dlatego warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie daje inwestycja w farmę fotowoltaiczną. To dobry sposób na zbudowanie pasywnego, bezpiecznego dochodu na wiele lat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie możliwości daje Ci ta technologia, skontaktuj się z naszymi doradcami. Wspólnie omówimy zalety tego rozwiązania i jego potencjał inwestycyjny dla Twojej firmy.


[1] https://globenergia.pl/znamy-wyniki-aukcji-oze-fotowoltaika-wypiera-energetyke-wiatrowa/

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach