18.06.2021

Program „Czyste Powietrze” – najważniejsze zasady

Na fotowoltaikę można otrzymać różnorodne dotacje, które skracają czas zwrotu z inwestycji o odciążają Twój portfel. Jednym z programów, w ramach których oferowane jest dofinansowanie, jest „Czyste Powietrze”. Dowiedz się więcej na temat tego rozwiązania i sprawdź, na jakie technologie można uzyskać środki.

Co to jest program „Czyste Powietrze”?

Czyste powietrze jest rządowym programem, który został utworzony w celu poprawy jakości powietrza w Polsce i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Jest to oczywiście częścią polityki środowiskowej Unii Europejskiej, która zakłada obniżenie zanieczyszczeń na terenie państw członkowskich w znaczącym stopniu.

Cel programu czyste powietrze ma być realizowane poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Warto też wiedzieć, że:

  • łącznie na program przeznaczono budżet 103 mld zł,
  • program rozpoczął się w 2018 roku i ma potrwać aż do III kwartału 2029 roku,
  • dofinansowaniem objęto szereg rozwiązań, które mają poprawić efektywność energetyczną budynków i pomóc pozbyć się tzw. „kopciuchów” i innych generujących zanieczyszczenia powietrza źródeł pozyskiwania energii cieplnej.

Dla kogo jest przeznaczony program „Czyste Powietrze” i ile środków można maksymalnie uzyskać?

Beneficjentami programu „Czyste Powietrze” są osoby fizyczne, które:

  • są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • mają łączne dochody roczne nieprzekraczające kwoty 100 000 zł.

Uwaga! W domu, który ma być poddany termomodernizacji dotowanej z programu, może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dotacja z programu „Czyste Powietrze” może wynieść do 30 000 zł, w tym 5 000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną. Osoby, które osiągają niskie dochody (do 1400 zł/mc na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł/mc w gospodarstwie jednoosobowym), mogą skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania – do kwoty 37 000 zł.

Ile i na co można dostać w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” może być przeznaczone na pokrycie części kosztów kwalifikowanych związanych z szeroko pojętą termomodernizacją budynku oraz wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne. To, jaki procent kosztów zostanie pokryty, jest uzależniony przede wszystkim od wybranej technologii.

I tak, przykładowo – dla podstawowego poziomu dofinansowania:

  • na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej można uzyskać zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 000 zł,
  • na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem można otrzymać zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych, max. 10 000 zł,
  • na montaż pompy ciepła powietrze/woda można uzyskać 30% lub 45% zwrotu kosztów, odpowiednio do 9 000 zł lub 13 500 zł. Wyższa kwota przysługuje przy zamontowaniu pompy o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
  • na montaż gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej można uzyskać do 45% zwrotu kosztów kwalifikowanych, do kwoty 20 250 zł,
  • na montaż ogrzewania elektrycznego można uzyskać do 30% kosztów kwalifikowanych zwrotu, do kwoty 4 500 zł.

Dofinansowanie może też objąć ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, montaż kotła klasy V czy instalację ciepłej wody użytkowej lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Aby obliczyć wysokość dotacji, można skorzystać np. z kalkulatora na stronie rządowej.

Jak otrzymać dotację?

Dofinansowanie jest wypłacane „z dołu”, a zatem już po poniesieniu przez Ciebie kosztów – aby uzyskać wsparcie, musisz przedstawić fakturę, która będzie dowodem na dokonane zakupy.

Samo złożenie wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” jest bardzo proste – można tego dokonać np. online, przez rządowy portal gov.pl. Zalogować się w celu złożenia wniosku można np. za pośrednictwem ePUAP czy Profil Zaufany (np. poprzez swoją aplikację bankową). Proces jest prosty i krótki, a po jego akceptacji środki otrzymasz w krótkim czasie.

Jeśli wolisz, wniosek możesz również złożyć wniosek w formie papierowej – do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla regionu, w którym mieszkasz. Formularz możesz pobrać ze strony właściwego WFOŚiGW. W wielu przypadkach wnioski o dotacje z programu „Czyste Powietrze” można też złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy – o ile podpisała ona porozumienie o realizacji programu.

Jak widać, dotacja z programu „Czyste Powietrze” może znacząco obniżyć Twoje koszty związane z korzystaniem z technologii OZE – a zwłaszcza z fotowoltaiki i pompy ciepła. Te urządzenia pomogą Ci znacząco zwiększyć swoją niezależność energetyczną.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z darmowej, zielonej energii, skontaktuj się z nami. Dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązania technologiczne i pomożemy przebrnąć przez wszystkie formalności.

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach