25.06.2021

AgroEnergia 2021 – wszystko, co musisz wiedzieć

Jesteś rolnikiem i myślisz o inwestycji w instalację fotowoltaiczną i/lub pompę ciepła? Skorzystaj z możliwości, jakie daje rządowy program AgroEnergia. Kolejny nabór wniosków o dotację właśnie trwa. Możesz otrzymać aż do 35 000 zł dofinansowania na wdrożenie technologii OZE. Zobacz, na jakich warunkach jest przyznawane wsparcie.

Co to jest program AgroEnergia?

AgroEnergia to program dofinansowania prowadzony od 2019 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczony dla osób posiadających gospodarstwo rolne. Ma być on realizowany aż do 2027 roku.

Celem prowadzenia programu AgroEnergia jest wsparcie rolników indywidualnych w inwestowaniu w odnawialne źródła energii. Efektem ma być ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko, a także zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.

Kto może skorzystać z dotacji z AgroEnergii 2021?

Beneficjentami mogą być:

  • osoby fizyczne posiadające lub dzierżawiące nieruchomości rolne o powierzchni użytków rolnych między 1 a 300 ha i co najmniej na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku osobiście prowadziły gospodarstwo,
  • osoby prawne posiadające lub dzierżawiące nieruchomości rolne 1-300 ha, które co najmniej przez rok przed złożeniem wniosku prowadziły działalność rolniczą lub działalność w zakresie usług rolniczych (PKD: 01.61.Z, 01.62.Z – za wyjątkiem schronisk dla zwierząt gospodarskich i podkuwania koni – lub 0.1.63.Z).

Uwaga! Przedsięwzięcie, które ma zostać dofinansowane w ramach AgroEnergii nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dotację! Samo dofinansowanie ma formę refundacji określonego procenta kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wymagane jest też, aby zamontowane urządzenia były nowe i wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem.

Na co można uzyskać dotację w ramach AgroEnergii 2021?

Dotacja w ramach programu AgroEnergia 2021 przysługuje na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznej o mocy 10-50 kWp,
  • instalacji wiatrowej o mocy 10-50 kWp,
  • pompy ciepła o mocy 10-50 kWp, pod warunkiem, że przeprowadzony uprzednio audyt energetyczny potwierdzi zasadność zastosowania urządzenia o takiej mocy,
  • instalacji hybrydowej – złożonej z pompy ciepła i fotowoltaiki (o ile wcześniejszy audyt energetyczny zarekomenduje zastosowanie pompy ciepła).

Dotacji podlegają również zakupione do instalacji magazyny energii. Nie ma za to możliwości otrzymania dotacji na rozbudowę już istniejącego systemu.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dotacja z AgroEnergii 2021 może wynieść:

  • do 20% kosztów kwalifikowanych na zakup urządzenia o mocy 10-30 kWp, maksymalnie 15 000 zł,
  • do 13% kosztów kwalifikowanych na zakup urządzenia o mocy 30-50 kWp, maksymalnie 25 000 zł.

Uwaga! Jeśli zdecydujesz się na zakup fotowoltaiki i pompy ciepła jednocześnie, do tej kwoty zostanie dodatkowo doliczone 10 000 zł. W efekcie maksymalna dotacja może wynieść nawet 35 000 zł.

Nabór wniosków do programu AgroEnergia 2021 odbywa się w trybie ciągłym dla każdej części programów. Wnioski należy składać w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chcesz skorzystać z dotacji z programu AgroEnergia 2021? Skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy Cię przez cały proces – tak, aby Twoja inwestycja w OZE była jak najbardziej korzystna.

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach