11.04.2022

Co to są magazyny ciepła i magazyny energii elektrycznej?

Nowy system rozliczania nadwyżek z fotowoltaiki, net billing, wymusza na użytkownikach fotowoltaiki zwiększenie autokonsumpcji, a więc samodzielnego zużycia prądu ze słońca. Pozwala to ograniczyć wysyłkę kilowatogodzin do sieci, a co za tym idzie – zwiększyć swoje oszczędności. Jednymi z kluczowych urządzeń niezbędnych w tym kontekście, są magazyny ciepła oraz magazyny energii elektrycznej. Czym są te komponenty i czy warto w nie zainwestować? Wyjaśniamy.

Net billing a magazyny energii – na czym polega zależność?

Od 1 kwietnia 2022 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy system rozliczenia nadwyżek energii z fotowoltaiki – net billing. Jego wprowadzenie było podyktowane w dużej mierze tym, że w „szczytowych okresach” roku do sieci trafiało bardzo dużo prądu wyprodukowanego przez instalacje fotowoltaiczne. Powodowało to przeciążenie systemu, ponieważ polska infrastruktura elektryczna nie jest do końca dostosowana do takich sytuacji.

Stąd też system net-meteringu, który wręcz zachęcał do magazynowania energii w sieci (i odbioru 70-80% na zasadach barterowych), został zamieniony na net billing. Nowe zasady również pozwalają prosumentom przekazywać energię do sieci, ale rozliczenie wygląda inaczej. Klient otrzymuje zapłatę za wysłaną energię w formie pieniężnej, w złotówkach (po stawkach wynikających z sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii. Pozyskane w ten sposób środki posłużą mu do rozliczania kilowatogodzin pobranych z sieci.

Chociaż wcale nie oznacza to spadku opłacalności fotowoltaiki, to nowy model rozliczeń prosumenckich skłania do ograniczenia wysyłki prądu do sieci na rzecz jego samodzielnego wykorzystania.

Czytaj więcej: Fotowoltaika od nowa. Jaka będzie opłacalność inwestycji w nowych warunkach?

Magazyny energii i magazyny ciepła a Mój Prąd 4.0

Kolejnym elementem, który może skłaniać do zainteresowania magazynami ciepła oraz magazynami energii jest nowa odsłona rządowego programu dopłat do fotowoltaiki. W 4. edycji programu Mój Prąd dużą rolę odgrywają właśnie dopłaty do tych komponentów. Dlaczego?

O ile na samą instalację PV można otrzymać nadal maksymalnie do 5 000 zł, o tyle na dodatkowe elementy systemu może przysługiwać dodatkowo nawet 15 500 zł. W efekcie łączna dotacja może dojść nawet do poziomu 20 500 zł. Odpowiednio można uzyskać:

  • do 5 000 zł na magazyn ciepła;
  • do 7 500 zł na magazyn energii;
  • do 3 000 zł na system HEMS/EMS, pod warunkiem zainwestowania w co najmniej jedną z dwóch technologii wymienionych powyżej.

Gra wydaje się więc warta świeczki!

Czytaj więcej: Mój Prąd 4.0 – najważniejsze informacje

Magazyny ciepła, magazyny energii, HEMS/EMS – co to w ogóle jest?

Wiesz już, że inwestycja w omawiane dodatkowe komponenty fotowoltaiki może być opłacalna – zarówno z uwagi na dotację, jak i oszczędności uzyskiwane przy eksploatacji systemu PV. Teraz czas się dowiedzieć czym one tak naprawdę są.

Czym są magazyny energii?

Magazyny energii to urządzenia, które można porównać do… dużych power banków. Jeżeli korzystasz z takiego akcesorium do swojego telefonu, już doskonale rozumiesz zasadę działania tego sprzętu.

Można więc powiedzieć, że magazyn energii to domowa bateria, która przechowuje prąd z fotowoltaiki. Dzięki temu:

  • prąd wygenerowany przez panele fotowoltaiczne, którego nie wykorzystujesz do bieżącego zasilenia domowych urządzeń i instalacji, w pierwszej kolejności trafia właśnie do magazynu energii,
  • dopiero gdyby domowa bateria zapełniła się, nastąpi przekaz nadwyżek do sieci i ich rozliczenie na zasadzie net-billingu,
  • energia, która jest zgromadzona w magazynie energii, może być wykorzystana np. do zasilania budynku w nocy (kiedy fotowoltaika nie produkuje prądu z uwagi na brak dostępu do promieniowania słonecznego). W przyszłości będzie też używana w ramach sąsiedzkich sieci wymiany prądu – to rozwiązanie, które powinno się pojawić na przestrzeni kilku najbliższych lat.

Czym są magazyny ciepła?

Magazyny ciepła i chłodu to urządzenia, które, zgodnie z nazwą, pozwalają na magazynowanie energii termicznej wyprodukowanej dzięki fotowoltaice. Każde takie urządzenie to szczelny zbiornik, który jest najczęściej umieszczony w kotłowni lub pod powierzchnią gruntu, wypełniony substancją zdolną do efektywnego gromadzenia energii. Najczęściej jest to woda lub solanka. Kiedy pojawiają się nadwyżki energii z fotowoltaiki, są one kierowane do zasilania magazynu ciepła – tak, aby można było wykorzystać tę energię termiczną bez narażania się na dodatkowe koszty.

Ta technologia jest obecnie coraz intensywniej rozwijana i już obecnie na rynku są dostępne urządzenia, które można wykorzystać na posesjach prywatnych.

Co to jest HEMS/EMS?

Trzecim elementem „układanki”, związanej ze zwiększaniem autokonsumpcji z fotowoltaiki, są systemy HEMS/EMS, czyli Home Energy Management System. Tłumacząc z angielskiego, chodzi o systemy do zarządzania energią domową. Zadaniem takich urządzeń jest kontrola nad zużyciem energii pozyskiwanej z OZE w celu zoptymalizowania jej wykorzystania. Zastosowane w tym systemie oprogramowanie pozwala dostosować parametry dystrybucji energii elektrycznej i np. ustalić priorytety – tzn. wskazać, na co w pierwszej kolejności będzie wykorzystywany prąd z fotowoltaiki.

Urządzenie typu HEMS/EMS jest bardzo przydatne przy zastosowaniu magazynu energii i/lub magazynu ciepła, ponieważ pozwala nadzorować to, gdzie kierowany jest prąd z fotowoltaiki w pierwszej i drugiej kolejności. A to kolejny krok do tego, żeby zwiększyć autokonsumpcję i ograniczyć wysyłkę nadwyżek energetycznych na zewnątrz.

Chcesz dobrać dodatkowe komponenty do instalacji fotowoltaicznej, aby zwiększyć autokonsumpcję? Skontaktuj się z nami! Mamy inteligentne rozwiązania, dzięki którym Twój ostateczny bilans energii po zastosowaniu fotowoltaiki wyniesie nawet 92%. Zainteresowany? Zapraszamy do współpracy!

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach