08.09.2021

Kto ma obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkiem, który na firmy narzuciła Ustawa z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zastanawiasz się, czy Twoja firma również mu podlega? Sprawdź, czy musisz wykonać ten audyt, kiedy powinieneś to zrobić i co grozi za niedopełnienie tego obowiązku.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co to jest?

Audyt energetyczny jest to szczegółowy przegląd zużycia energii w firmie, a dokładniej w należących do niej budynkach, urządzeniach, instalacjach, a także środkach transportowych. Jest on przeprowadzany, mówiąc najprościej, po to, aby:

  • „namierzyć” te elementy systemu, które pochłaniają najwięcej prądu,
  • wskazać konkretne rozwiązania, które mogą zwiększyć efektywność energetyczną firmy, czyli zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.

Jak zatem widać audyt energetyczny jest nie tylko obowiązkiem – to także szansa na uzyskanie długofalowych oszczędności z tytułu wydatków na prąd. W dobie nieustannych wzrostów stawek za energię elektryczną na wdrożeniu zaleceń audytorów można więc wiele zyskać.

Czytaj więcej: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – więcej niż obowiązek

Kto musi wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obowiązuje duże firmy. Co to jednak oznacza w praktyce? Określają to dokładnie przepisy prawa. Jesteś dużym przedsiębiorcą, jeśli w poprzednich dwóch latach obrotowych (licząc osobno każdy rok), Twoja firma przekroczyła co najmniej jeden z poniższych wskaźników. Są to:

  • 250 zatrudnionych pracowników,
  • roczny obrót netto 50 mln euro,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 43 mln euro.

Jeśli więc zatrudniałeś więcej niż 250 osób, albo roczny obrót lub bilans przekroczyły którąś z podanych wartości, masz obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Od tej zasady istnieje ważny wyjątek. Audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie muszą przeprowadzać duże przedsiębiorstwa, które wdrożyły:

  • system zarządzania środowiskowego zgodny z art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) lub,
  • system zarządzania energią zgodny z Polską Normą dot. systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania.

Zwolnienie z konieczności wykonania obowiązkowego audytu jest wówczas możliwe, tylko jeśli został on przeprowadzony w ramach jednego z powyższych systemów. Musi to zostać potwierdzone złożeniem odpowiedniej dokumentacji do URE, w tym zaleceń poaudytowych.

Kiedy trzeba przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Obowiązki związane z wykonaniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa są też ujęte w ścisłe ramy czasowe. Warto wiedzieć, że ustawa wprowadza obowiązek regularnego wykonywania takiego badania – raz na 4 lata. A to oznacza, że jednorazowe zlecenie takiej usługi nie sprawia, że można o niej zapomnieć raz na zawsze.

Przykład: Jeśli pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonałeś w 2017 roku, kolejny musisz przedłożyć do końca 2021 roku.

Obowiązek audytowy powstaje w momencie, gdy firma uzyska status dużego przedsiębiorstwa. Wówczas ma ona obowiązek przeprowadzenia takiego badania najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym spełniła wymogi ustawowe.

Warto pamiętać o tych zasadach, ponieważ za niedopełnienie obowiązku wykonania audytu grozi poważna kara finansowa! Może wynieść nawet do 5% obrotu rocznego firmy.

Wykonaj obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa za 1 zł

Wykonanie audytu energetycznego może się wiązać z niemałym kosztem. Jednak wcale nie trzeba się na niego narażać. Sposobem na uniknięcie tego wydatku jest optymalizacja kosztów składek PFRON, która przynosi bardzo wysokie korzyści finansowe. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, skontaktuj się z doradcą evoSolutions i przekonaj się, jakie to proste!

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach