21.12.2021

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Do 53 000 zł – właśnie tyle można odliczyć od podstawy obliczenia podatku PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Przysługuje Ci ona także, jeśli zainwestowałeś w technologie OZE. Na jakiej zasadzie działa? Kto może z niej skorzystać i w jaki sposób? Oto najważniejsze informacje.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z odliczeń, które przysługuje podatnikom na wydatki związane z przeprowadzeniem inwestycji termomodernizacyjnej w domu jednorodzinnym. Maksymalna kwota, którą może odliczyć pojedynczy podatnik od dochodu, to 53 000 zł. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie wydatki związane z termomodernizacją nie opiewają na niższą kwotę.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ta zachęta finansowa została stworzona z myślą o właścicielach oraz współwłaścicielach domów jednorodzinnych, których budowa już została ukończona. Warto wiedzieć, że jeśli dom jest współwłasnością małżonków, każde z nich może dokonać oddzielnego odliczenia, co w praktyce oznacza podwojenie ulgi.

Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna?

W ogólnym ujęciu ulgą termomodernizacyjną są objęte wszystkie przedsięwzięcia, których celem jest termomodernizacja. Chodzi więc o rozwiązania, których wdrożenie przekłada się na:

 • ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną lub energię do ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • ograniczenie strat energii pierwotnej w budynku,
 • całkowitą lub częściową zamianę źródła energii cieplnej na to pochodzące z OZE lub pozyskiwane z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga jest też przyznawana w związku z wykonaniem przyłącza technicznego do ogrzewania miejskiego.

W praktyce środki mogą być przeznaczone między innymi na:

 • panele fotowoltaiczne,
 • kolektory słoneczne,
 • pompę ciepła każdego typu,
 • kocioł gazowy,
 • docieplenie budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup węzła cieplnego z programatorem temperatury,
 • opłacenie usług związanych z przygotowaniem do termomodernizacji – np. audytu energetycznego czy wykonania dokumentacji projektowej.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby objąć wydatek ulgą termomodernizacyjną?

Nie każdy wydatek na fotowoltaikę, pompę ciepła czy docieplenie budynku można automatycznie dopisać do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że:

 • nie można odpisywać części inwestycji, która została dofinansowana np. w ramach programów Czyste Powietrze czy Mój Prąd – odpis może dotyczyć jedynie tej części, która nie została objęta dotacją. Przykład? Jeśli zainwestowałeś 30 000 zł w pompę ciepła i otrzymałeś np. 9 000 zł dofinansowania na nią, do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej pozostaje 21 000 zł, czyli kwota nieobjęta dotacją;
 • niedozwolone jest odpisywanie wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • wydatki muszą być związane z przedsięwzięciem zakończonym najpóźniej w ciągu 3 lat od pierwszego poniesionego wydatku,
 • na każdy wydatek związany z termomodernizacją trzeba przedstawić fakturę.

Sprawdź też: Program „Czyste Powietrze” – najważniejsze zasady

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna może zostać rozliczona w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT. Odliczenie powinno być dokonane w zeznaniu PIT za rok podatkowy, w którym nastąpił wydatek. Jeżeli jednak kwota do odliczenia nie ma pokrycia w dochodzie, można ją odliczać maksymalnie przez kolejne 6 lat.

Ulgę rozlicza się na załączniku PIT/O.

Masz dodatkowe pytania w związku z ulgą termomodernizacyjną lub potrzebujesz informacji o innych zachętach finansowych na fotowoltaikę czy pompę ciepła? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rzetelne odpowiedzi!

Warto sprawdzić:

29.04.2022

Ile kosztuje montaż rekuperacji?

26.04.2022

Awarie pompy ciepła – co może się zepsuć i dlaczego?

21.04.2022

Niezależność energetyczna – zwiększ ją w trudnych czasach