09.12.2021

Fotowoltaika a koszty uzyskania przychodu firmy

Najważniejszą zaletą z korzystania z fotowoltaiki dla firm jest obniżenie wydatków ponoszonych na prąd, którego ceny drastycznie rosną. To jednak nie jedyna korzyść finansowa, jaką można czerpać z inwestycji w tę technologię OZE. Możliwe jest również wpisanie jej w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa. Zobacz, na jakie dokładnie ulgi możesz liczyć i w jaki sposób z nich skorzystać.

Czy fotowoltaika to koszt uzyskania przychodu firmy?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, warto przypomnieć, czym w ogóle są koszty uzyskania przychodu firmy. Zgodnie z definicją, są to wszystkie racjonalne, uzasadnione wydatki, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak zatem widać, jest to bardzo szerokie, a co za tym idzie pojemne pojęcie. Czy zatem wpisuje się w nie fotowoltaika? Jak najbardziej tak!

Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na montaż instalacji fotowoltaicznej, może wpisać tę inwestycję w koszty uzyskania przychodu. Odliczenia mogą przyjąć aż trzy formy – choć wiele zależy od skali prowadzonej działalności, jak również wybranego sposobu finansowania fotowoltaiki. Dostępne są:

  • zwrot VAT za fotowoltaikę,
  • odpis amortyzacyjny,
  • odliczenie kosztów rat leasingowych, jeśli to w ramach tego narzędzia została sfinansowana instalacja.

Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim tym formom zachęt podatkowych.

Jak amortyzować fotowoltaikę i kto może tego dokonać?

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, bo o nim mowa, jest dostępny dla małych i średnich firm, a więc tych, które osiągają roczne przychody w wysokości do 2 mln euro. A z czym dokładnie się wiąże?

Instalacja fotowoltaiczna, podobnie jak wszelkie inne urządzenia i sprzęty, z biegiem lat traci na wartości. Fakt ten jest podstawą do uzyskania odliczenia od podatku. Jest ono naliczane jednorazowo.

Uwaga! Warto przy tym pamiętać, że:

  • stawka amortyzacji wynika ze sposobu zaklasyfikowania instalacji fotowoltaicznej zgodnie ze specyfikacją Klasyfikacji Środków Trwałych. W przypadku zaliczenia jej do „pozostałych turbozespołów i zespołów prądotwórczych” (grupa 3, podgrupa 348), roczna stawka amortyzacji to 7%, a przy zaliczeniu do grupy 6, podgrupy 669 „pozostałe urządzenia nieprzemysłowe” – 10%;
  • sposób naliczania amortyzacji jest uzależniony od stopnia powiązania instalacji PV z konstrukcją budynku – jeżeli jest ona jego integralną częścią (np. przy zastosowaniu wiaty z dachem solarnym), będzie amortyzowana razem z nim, a jeśli nie, to jako odrębny środek trwały.

Zwrot VAT za fotowoltaikę

Fotowoltaika dla firm jest objęta 23-procentowym podatkiem VAT. Jednak przedsiębiorstwa, które mają status płatnika VAT, mogą odliczyć naliczony z tego tytułu podatek. Jak to zrobić? Warunki są proste:

  • instalacja musi służyć do „wykonywania czynności opodatkowanych” – powinna być wykorzystywana na cele własne firmy,
  • sprzedawca lub firma montująca fotowoltaikę musi zostać objęta obowiązkiem podatkowym z tytułu sprzedaży fotowoltaiki,
  • na fotowoltaikę została wystawiona faktura VAT na firmę.

Tylko tyle potrzeba, aby odliczyć uiszczony podatek VAT, a w efekcie znacząco zmniejszyć wydatek początkowy na instalację PV.

Odliczenie kosztów ponoszonych z tytułu leasingu fotowoltaiki

Jeśli Twoja firma zdecydowała się na montaż fotowoltaiki w ramach leasingu, wydatki ponoszone z tego tytułu mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu. Jak dokładniej? Wszystko zależy od tego, czy w grę wchodzi leasing operacyjny, czy finansowy.

Przy leasingu finansowym przedsiębiorca może wpisać w koszty amortyzację instalacji, ewentualne koszty eksploatacyjne (np. związane z myciem paneli fotowoltaicznych), jak również odsetkową część raty uiszczanej z tytułu leasingu.

Przy leasingu operacyjnym przedsiębiorca może wpisać w koszty część kapitałową i odsetkową raty, jak również opłaty poniesione z tytułu leasingu oraz koszty eksploatacji instalacji.

Czytaj więcej: Jak sfinansować fotowoltaikę dla firmy?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwych odliczeń podatkowych z tytułu korzystania z fotowoltaiki w firmie, skontaktuj się z naszymi doradcami. Dla dużych firm mamy również rozwiązanie, które pozwoli zrealizować inwestycję w system PV za 1 zł. Zapraszamy do kontaktu!

Warto sprawdzić:

06.04.2023

Audyt energetyczny „CZYSTE POWIETRZE” – po co wykonywać i ile to kosztuje?

06.04.2023

Świadectwa energetyczne – sprawdź czy musisz wykonać?

06.04.2023

Mój Prąd 5.0 – na co i ile dofinansowania można otrzymać?

09.02.2023

Grant OZE – dofinansowanie 50% dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na OZE

08.02.2023

Audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze. Ile kosztuje?

06.02.2023

Dofinansowanie Mój Prąd 4.0 tylko do 31.03.2023!

31.01.2023

Czyste Powietrze 3.0 – pozyskaj nawet 136 200zł dofinansowania